Fiscal

No pagui més impostos dels necessaris.

A TSGestió no ens limitem només a confeccionar i presentar els seus impostos; també posem al seu abast els coneixements de la normativa fiscal que permeti reduir-los. La finalitat és estalviar impostos complint amb la normativa vigent. A les reunions periòdiques revisarem i planificarem la declaració de l’impost de societats i la declaració de la renda de les persones físiques, aplicant totes les bonificacions i deduccions que minimitzin l’impacte fiscal.

El destí no és una qüestió de sort, és un treball diari cap a una direcció.

Altres Serveis