iOffice

A TSGestió li farem de secretaries pròpies.

El servei iOffice ofereix als nostres clients la possibilitat d'externalitzar el seu departament administratiu a les nostres oficines. Tot allò que faria una secretaria administrativa a la seva empresa, ho farem des de TSGestió en nom seu: atendrem les trucades, de manera personalitzada, prendrem nota dels encàrrecs, enviarem pressupostos, facturarem, portarem el cobrament dels seus clients al seu banc i li reclamarem els morosos.

Recepcionarem el seu treball administratiu de forma impecable i estalviant costos.

Altres Serveis