Reestructuració

Si mai es perd, a TSGestió estarem al seu costat.

A TSGestió la base del nostre assessorament jurídic és defensar el seu interès favorablement. L'aconsellarem quina és la forma més adient per constituir la seva empresa, per fusionar-la amb una altra o per liquidar-la. Redactem els contractes mercantils que li calguin sempre interpretant la seva voluntat i verificant que les seves intencions quedin ben lligades.

Tenir un ensurt i no corregir-lo és un error. S’han de prendre decisions efectives.

Altres Serveis